صفحه نخست شنیده‌ها و پاسخ‌ها پرسش و پاسخ: پیوستن همسر از سوریه در یونان تحت برنامه پیوستن به خانواده