صفحه نخست توضیحات مفید شایعه: “من شنیده ام در صورتی که پدر خانواده شاغل نباشد ما نمی توانیم فرزندان خود را به مدرسه بفرستیم.”